Doel

Het doel van Sportdorp Grolloo e.o. is zoveel mogelijk inwoners een levenlang actief te krijgen. Gezien de huidige sportparticipatie en behoefte uit de dorpen is gekozen voor de specifieke doelgroep van 40+, maar er zullen voor alle leeftijdsgroepen activiteiten worden aangeboden. Wij hopen dat het daarbij bijdraagt aan de volgende doelen:
1. Vanuit de behoefte van inwoners vernieuwd sportaanbod op zetten
2. Meer inwoners uit de buurt vaker laten sporten en bewegen
3. Samenwerking creëren tussen de lokale organisaties in de buurt (om daarmee een bijdrage te leveren aan verbetering van de leefbaarheid)