Vriendelijke spelregels

Wij zijn blij met u als Vriend en hanteren Vriendelijke spelregels.

Vriendschap

 • De Vriendschap geldt voor de duur van 1 sportseizoen.
 • U kunt zich gedurende dat hele seizoen aanmelden als Vriend.
 • U bepaalt zelf met welke naam u op het bord komt te staan (geen logo’s, alleen tekst)
 • Zodra de betaling binnen is (contant of incasso), wordt uw naam op het bord geplakt.
 • ‘Stemrecht’ hebben Vrienden vanaf 18 jaar. Op het bord mogen namen van kinderen staan, de ouder is degene die mag stemmen.

Bepaling doel

 • In het voorjaar ontvangen alle Vrienden een mail waarin verzocht wordt ideeën aan te leveren waaraan het Vriendengeld kan worden besteed.
 • De sponsorcommissie checkt in overleg met het SGO-bestuur de financiële haalbaarheid van de ideeën en stelt een Top 3 op van de doelen. Uiteraard moeten de doelen passen bij het beleid van SGO.
 • Het doel waaraan het geld wordt besteed, wordt in het eerstvolgende sportseizoen ten uitvoer gebracht. Vrienden mogen ook bepalen dat het Vriendengeld wordt vastgehouden voor een navolgend seizoen. Er mogen ook meerdere doelen worden gekozen, mits het budget dat toelaat.

Vriendenbijeenkomst

 • In mei/juni wordt een speciale Vriendenbijeenkomst georganiseerd, waarvoor alle Vrienden ouder dan 18 jaar worden uitgenodigd.
 • Tijdens deze bijeenkomst wordt gestemd op de Top 3.
 • Iedere Vriend heeft net zoveel stemmen als naambordjes.

Beheer

 • De penningmeester van SGO beheert het geld van de Vrienden en labelt dit, zodat het niet in de begroting van SGO verdwijnt.
 • De secretaris registreert de Vrienden en NAW-gegevens.