Belastingvoordeel voor u!

SGO is een vereniging met een zgn. SBBI-status: een sociaal belang behartigende instelling.

Dat levert voor u voordelen op, want uw gift is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting. U moet dan wel minimaal 5 jaar Vriend van SGO blijven en de periodieke gift vastleggen in een schriftelijke overeenkomst. Die overeenkomst gaat u aan door het formulier van de belastingdienst in te vullen en te laten ondertekenen door de secretaris van SGO. Deze overeenkomst dient dan als bewijs voor uw belastingaftrek. Het formulier kunt u downloaden via onze site, invullen en printen.

Overeenkomst periodieke schenking

Op de site sport daar geef je om of de site van de belastingdienst vindt u meer informatie over een periodieke schenking.

PS: u geeft niet aan een Steunstichting SBBI. Een steunstichting SBBI wordt nl. speciaal opgericht om geld in te zamelen voor een jubileum. In dat geval is uw gift nl. niet aftrekbaar. Hiervan is bij SGO geen sprake.