Ledenadministratie

Ledenadministratie

Aanmelden van nieuwe leden kan bij:

  • Bouwe de Boer, Voorstreek 8, 9444 PE Grolloo

Aan- en afmeldingen, adreswijzigingen, wijzigingen van bankrekeningnummer e.d. dienen schriftelijk doorgegeven te worden aan de ledenadministratie, uiterlijk voor 1 januari of 1 juli. Bij afmeldingen worden de betalingen in het eerst daarop volgende half jaar stop gezet.

Mutatieformulieren vindt u hier.

Tevens moeten leden van voetbal en volleybal zich voor 1 juni 2018 (sportseizoen  2017-2018) schriftelijk bij de afdelingsbesturen afmelden als lid, zodat duidelijk is dat een lid het komend seizoen niet meer meespeelt. Afmelding bij het afdelingsbestuur staat niet gelijk aan opzegging van het lidmaatschap.