Advertentiekosten

Nieuwe prijzen advertenties sportblad:

Onderstaand de prijzen voor het adverteren in het SGO-blad. Ten aanzien van de adverteerders onderscheidt SGO 3 groepen:

1: eenmalige adverteerders

Voor deze groep gelden twee prijzen:

  • Halve pagina: € 7,50
  • Hele pagina: € 15,00 (A4-formaat)

Niet-commerciële, kleine ad hoc berichtjes zoals bedankjes of verhuisberichten, zijn gratis!

2: frequente adverteerders

Wilt u vaker adverteren? Dat kan ook! In deze groep maken we onderscheid tussen:

  • Niet-commerciele adverteerders

Deze subgroep mag gedurende het gehele sportseizoen onbeperkt adverteren voor € 50,-, ongeacht grootte van het bericht!

  • Commerciële adverteerders

Voor deze adverteerders hebben we verschillende mogelijkheden als zij regelmatig willen adverteren in een sportseizoen.

–      5x 1 A4: € 60,-      ( 5x ½ A4: € 30,-)

–      10x 1 A4: € 100,-   (10x ½ A4: € 50,-)

–      Onbeperkt adverteren, maximaal 2 pagina’s per keer: € 250,-;

Voor deze categorie gelden o.a. de volgende randvoorwaarden:

De prijzen gelden voor enkelzijdige pagina’s. Van tevoren moet worden aangegeven of vaker geadverteerd gaat worden (5x, 10x of onbeperkt). Het SGO-blad verschijnt in principe niet in de schoolvakanties. Het sportseizoen start na de zomervakantie en eindigt in de week voor de zomervakantie van de basisschool. Aanlevering kopij in Word-bestand of jpg-formaat.

Niet-commerciële adverteerders zijn bijvoorbeeld verenigingen en stichtingen in Grolloo en Schoonloo, de kerk, de school, Stichting Welzijn Aa en Hunze/Impuls en het Markehuis. Bij twijfel, besluit SGO.

3: sponsoradverteerders

Dit zijn de bekende pagina’s met vaste bedrijfsadvertenties. Ze kunnen ook in kleur worden opgenomen. Bovendien worden ze voorzien van een link naar uw website of – indien wenselijk – mailadres. Voor sponsoren hebben we diverse pakketten tegen mooie tarieven, waarover Arjen Zeewuster u meer kan vertellen. Belangstelling? Stuur een mail naar sponsoring@sgogrolloo.nl.