Agenda 2017 – 2018

Activiteitenrooster 2017-2018

Klik hier voor het activiteitenrooster (niet-competitiegebonden) voor dit seizoen: Ga naar: Activiteitenkalender 2018-2019

Zelfwerkzaamheid

Evenals voorgaande jaren willen wij ook dit jaar de leden graag bij de diverse activiteiten inschakelen. Onder het motto “vele handen maken licht werk” wordt voorkomen dat niet altijd dezelfde vrijwilligers worden benaderd, maar dat vele leden hun steentje bijdragen aan de activiteiten van de vereniging. Vele van deze activiteiten zorgen ook nog eens voor een financiële bijdrage aan onze kas. Hierdoor kunnen wij de contributie voor onze leden op een acceptabel niveau houden. Dus alle leden vanaf 18 jaar willen we vragen om zich minimaal voor een activiteit op te geven Wilt u samen met ons de schouders er onder zetten en ons helpen met de uitvoering en organisatie van deze activiteiten, lever dan zo spoedig mogelijk het opgaveformulier in bij één van de bestuursleden. Het opgaveformulier treft u wederom aan in het 1e sportblad van dit seizoen.