Bestuur

Organisatiestructuur

Dagelijks Bestuur:
Hilbert Stel (Voorzitter)
Hiske Andriessen (Secretaris)
Edwin Smit (Penningmeester)
Afdeling
Gymnastiek:

Marieke Schamper
Albertien Jansen 
Afdeling
Voetbal:

Mariska Jagt
Rick Tjassens
Afdeling
Volleybal:

Richard Heling
Annelies Klaassen
Afdeling
Loopgroep:

Kristian Maters
Jan Postema
Supporters-
vereniging:

Eldina Everts
Emke de Weerd
Piet Wieldraaijer
Gerrit Hietbrink
Davina Roosien
Gert-Jan Hietbrink

Nieuwe afdeling fitness: 

Roelof Dilling
Kirsten Rosien

Bestuursvergaderingen

Tijdens deze vergadering worden algemene zaken besproken, zoals:

  • gang van zaken binnen de afdelingen volleybal, voetbal, loopgroep, gymnastiek, fitness en de Supportersvereniging
  • financiën
  • organisatie van activiteiten en evaluatie ervan
  • ledenmutaties, ziekmeldingen

Het bestuur van SGO is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging.
Het is een vertegenwoordiging van en namens de leden. De verenigingsleden, vertegenwoordigd op de jaarvergadering, vormen het hoogste orgaan binnen de vereniging.
De leden hebben het recht het bestuur om opheldering over bepaalde zaken te vragen. Tevens kunnen leden hun ideeën, klachten of wensen aan het bestuur kenbaar maken, waarna dit geacht wordt hier serieus aandacht aan te besteden en indien nodig actie te ondernemen. Natuurlijk kunt u ook in het seizoen uw ideeën en opmerkingen bij het bestuur kwijt.

In de agenda zijn de data van de bestuursvergaderingen opgenomen.