Jaarvergadering

Verslag ALV 10 juli 2018

Naast alle officiële vaststellingen die horen bij een ledenvergadering was er ook veel tijd om een rondje te maken langs alle afdelingen. Wat is er weer veel gesport dit jaar en wat zijn er weer veel acties op touw gezet. Daarvoor willen we alle vrijwilligers nogmaals heel erg graag bedanken. Zonder deze vrijwilligers, maar ook zonder de sponsoren van SGO kunnen we niet. Bedankt!

Een aantal hoogtepunten van de ALV:

 • Terugkoppeling uit de afdelingen:
  • Afdeling voetbal: drie jaar geleden is de jeugd begonnen met 4 kaboutertjes en inmiddels is dit uitgegroeid tot een afdeling waar komend jaar 4 jeugdteams gaan spelen. Alle voetbalteams hebben het ’t afgelopen jaar goed gedaan. Er is wel nog behoefte aan nieuwe spelers, vooral bij de dames als bij de senioren. Heb je interesse? Meld je aan!
  • Afdeling volleybal: Er is dit jaar weer gestart met mini’s en volgend jaar gaat er ook 1 mini-team de competitie in. We hebben veel te danken aan onze trainster en scheidsrechters. Omdat er wat te weinig spelers zijn wordt de samenwerking gezocht met Rolde om te kijken of we zo de teams in stand kunnen houden. Er is nog behoefte aan nieuwe spelers, dus mocht je interesse hebben kom gerust een keertje kijken op vrijdagavond! 
  • Loopgroep: Het aantal leden is iets gedaald, maar inmiddels is er weer wat nieuwe aanwas. Op maandagavond wordt er getraind in Grolloo en op donderdagavond in Rolde. Het crosscircuit is erg populair en daar komen dan ook elk jaar meer lopers op af. De omloop in Grolloo was weer een mooi evenement! 
  • Afdeling gymnastiek en cardio-fit: Er zijn nu zo’n 45 leden, er is een mooie aanwas van peuters. De jaarlijkse gymuitvoering was weer zeer geslaagd, al was er wel iets minder publiek dan de afgelopen jaren. De dansgroep heeft helaas geen stand kunnen houden, maar er is wel een grote aanwas van turnsters. Vanaf komend jaar worden er 2 turngroepen ingericht waar kinderen vanaf groep 1 welkom zijn. Cardio-fit zal helaas komend jaar niet meer bestaan.
  • Fitness: Nieuwe afdeling sinds 2016. Onder leiding van Carolien, Sanne en Marije wordt er door velen gefitnest in Grolloo! Het aantal leden is dit jaar gegroeid naar 38. Komend jaar worden er wat nieuwe materialen aangeschaft. Nieuwe leden zijn uiteraard altijd welkom!
 • Jaarverslag: er zijn veel middelen in kas en ook dit jaar is het eigen vermogen weer gestegen. Er was discussie onder de leden of het wel nodig is om zoveel geld ‘op de bank’ te hebben. Afgesproken is dat het bestuur na de zomer aan de slag gaat met een plan om een deel van het eigen vermogen te investeren in SGO zodat we een bloeiende en gezonde vereniging houden.
 • Onze voorzitter heeft de acties toegelicht waar we ons als SGO-bestuur het komende jaar op gaan richten. Belangrijk hierbij is dat we kritisch gaan kijken welke acties we blijven doen en welke we niet meer gaan doen. Het blijkt ieder jaar moeilijker om genoeg vrijwilligers te vinden voor de acties, dus daar zullen keuzes in gemaakt moeten worden.
 • De begroting voor 2018-2019 wordt goedgekeurd. Er ontstond wel discussie over de vraag of we het eigen vermogen zouden moeten inzetten om zo de jaarlijkse contributieverhoging van 3% niet door te laten gaan. Uiteindelijk heeft een meerderheid van de leden ingestemd met de contributieverhoging waarbij wel duidelijk is aangegeven dat een (groot) deel van de eigen middelen ingezet moet worden in investeringen voor de vereniging.
 • Er is een aantal nieuwe bestuursleden unaniem herkozen door de ALV:
  • Hilbert Stel
  • Mariska Jagt
  • Roelof Dilling, loopgroep->fitness
 • En er zijn ook een aantal nieuwe bestuursleden unaniem verkozen door de ALV:
  • Hiske Andriessen, secretaris
  • Edwin Smit, penningmeester
  • Kristian Maters, loopgroep
  • Kirsten Rosien, fitness
 • Met een nieuwe penningmeester moeten we afscheid nemen van Anouck Schuitema. Zij heeft de afgelopen jaren fantastisch werk gedaan voor de vereniging en wij zijn haar dan ook zeer dankbaar hiervoor.
 • Aad vertelt over hoe we beter duurzaam kunnen worden als vereniging. Waar dromen we van en wat kunnen we daadwerkelijk nu bereiken? Er is een kort documentje opgesteld dat wordt aangeboden aan het bestuur. Dan wordt er gezamenlijk gekeken hoe we de vereniging nog duurzamer kunnen maken.