Financiële zaken

Verzekering

Het sporten binnen onze vereniging gebeurt volledig op eigen risico.
SGO heeft als vereniging een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Van leden wordt verwacht dat ze zich persoonlijk verzekerd hebben. Kapotte of zoekgeraakte kleding wordt niet vergoed.

 Kascommissie:

  • Janette Meems
  • Folkert de Boer

Bondskosten

Is men lid van de afdeling voetbal en de afdeling volleybal, dan betaalt men voor beide bondskosten. Bondskosten worden door KNVB en de Nevobo aan het begin van het seizoen aan SGO in rekening gebracht. Als men tijdens het seizoen het lidmaatschap opzegt, dan dienen de bondskosten wel voor het hele seizoen betaald te worden. Hierover kan de penningmeester dan informatie verschaffen.

Gratis trainen

Niet-leden mogen ter kennismaking 3 keer gratis mee trainen.

Personeelsadministratie: Stichting Sport Technisch Kader Drenthe

Boetes

Persoonlijke boetes worden aan de desbetreffende leden in rekening gebracht.

Bank

Het bankrekeningnummer van SGO is: NL70 RABO 0356 0034 42  Rabobank Assen/Noord-Drenthe.

Betalingen van contributies e.d. via machtiging voor automatische incasso. Voor betaling niet via automatische incasso, brengt SGO € 2,50 in rekening.

Declaraties

Gemaakte onkosten tijdens het seizoen 2017-2018 kunnen worden gedeclareerd tot 1 juni 2018 via speciale declaratieformulieren, die op te vragen zijn bij de penningmeester: Anouck Schuitema ( E-mail penningmeester@sgogrolloo.nl)

Rekeningen kunnen verzonden worden naar:

A. Schuitema, Penningmeester
Schoonloërstraat 12D
9444 PP  GROLLOO