Samenwerking IJsvereniging en Sportdorp

Stiet de winter veur de deur? Hold de vörst an? Komt die Siberische Beer echt naar Nederland? Slapen de rayonhoofden van onze ijsvereniging “Het Evenveen” al onrustig? Kunt oeze scheuvels oet het vet?

Zou toch mooi zijn als we weer eens paar weekjes mooi winterweer hebben! Daar over hadden we het met elkaar. We, dat zijn de bestuurders van ijsvereniging “Het Evenveen” en de mensen van Sportdorp/Supportersvereniging SGO. In de periode
(2015-2017) dat we actief waren als Sportdorp hebben we een winterprogramma in elkaar gedraaid. Dat wilden we in gang zetten als het winter zou worden. Zover is het toen echter niet gekomen. Wie weet een volgend jaar, zeiden we toen.

Op het moment van het schrijven van dit stukje tekst dient er zich winters weer aan. Het ijs is nog niet sterk genoeg, maar dat zou in de loop van deze week best eens anders kunnen worden. Daarom nu al vast deze aankondiging.

Zo gauw de ijsbaan open is, willen we zo snel als mogelijk starten met onze activiteiten. Wij denken aan schaatslessen, priksleeën, curling, schaatswedstrijden, elfdorpentocht, enz. Valt er veel sneeuw dan biedt dat weer heel andere kansen. Wat zou het mooi zijn als we dan met elkaar Grolloo en Omstreken omtoveren in een prachtig Winters dorp. Wie maakt de mooiste sneeuwpop? Wie bouwt een iglo of een ander bijzonder kunstwerk? Welke straat heeft de mooiste sfeerverlichting??

Onze berichtgeving doen we via het sportblad maar dat zal lang niet altijd op het juiste moment verschijnen. Daarom gebruiken we ook Facebook van SGO en van de IJsvereniging. Verder zullen we het programma steeds ophangen bij de ijsbaan, bij de school, “Het Markehuis” en op het prikbord bij “Lekker Makkelijk”. Voor ons winterprogramma zoeken we nog mensen voor het geven van schaatslessen of het verlenen van assistentie daarbij. Daarvoor hoef je zeker geen professionele schaatstrainer te zijn!

Verder willen we graag weten wie in Grolloo en Omstreken schaatsen kunnen/willen slijpen. Zo gauw we actief worden, nemen we dat mee in onze aankondiging. En of het zover komt? Tja… alles wordt bepaald door de weersomstandigheden! En anders… organiseren we het Nederlands kampioenschap Klunen op het sportveld!!