Verslag ALV 10 juli 2018

Het verslag van de ALV van 10 juli jl. staat hier