Adreswijzigingen SGO

Met ingang van 1 augustus zijn de volgende wijzigingen van toepassing:

Ledenadministratie:
aanmeldingen, afmeldingen of andere mutaties kunt u doorgeven aan:
Bouwe de Boer: ledenadministratie@sgogrolloo.nl of Voorstreek 8.

Secretariaat:
post voor het secretariaat kunt u tot nader order deponeren in de brievenbus aan de Zuiderstraat 21 te Grolloo
(Hilbert Stel, voorzitter SGO).